> Praktické informácie > 

Indikačné zoznamy kúpeľná starostlivosť


Indikačný zoznam ochorení
Indikačný zoznam ochorení zo zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti., id: 191

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kontraindikácie, čiže zdravotné stavy, pri ktorých sa kúpeľná liečba nedoporučuje., id: 182(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.03795599937439s