Kúpele > 

Kúpele Bojnice

Kúpele Bojnice Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Bojnice Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Bojnice   Kúpele Bojnice, ako moderný a dobre vybavený balneoterapeutický ústav, poskytujú svojim pacientom komplexnú kúpeľnú liečbu, ktorá okrem procedúr s termálnou vodou zahrňuje najmä funkčnú rehabilitáciu, fyzikálnu a medikamentóznu terapiu. Pri liečbe pacientov sa vychádza zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Po komplexnom klinickom, laboratórnom a röntgenologickom vyšetrení – pre ktoré sú v Bojniciach dobre vybavené ordinácie, laboratória a röntgenologické oddelenie – určí ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny liečebný plán. Pritom sa vychádza z presne určenej diagnózy, prihliada sa na stupeň pokročilosti choroby a celkový zdravotný stav pacienta.

V liečebnom pláne sú racionálne kombinované kúpeľné procedúry, v bazénových a voňavých kúpeľoch, cielená funkčná rehabilitácia, procedúry vodoliečby, elektroliečby, masáže, parafínové zábaly, liečba prácou, medikamentózna liečba a liečebná výživa na zásadách diétneho systému.

Kúpeľné procedúry tvoria základ kúpeľnej liečby, ktoré sa uskutočňujú v bazénoch a vo vaňových kúpeľoch. V Bojniciach je spolu päť bazénových kúpeľov. V priestoroch Zeleného kúpeľa je okrem bazénu a vaňových kúpeľov umiestnené aj vodoliečebné oddelenie a elektroliečba.

So zreteľom na liečbu poúrazových stavov pohybových ústrojov venuje sa v Bojniciach osobitná pozornosť kinezioterapii – liečbe pohybom. Preto je Modrý bazén vyhradený na rehabilitáciu v termálnej vode. Tento kúpeľ je spojený s rehabilitačným ústavom, ktorý je vybavený moderným, kompletným rehabilitačným zariadením. Je tu i oddelenie pre parafínové obklady, subakválnu masáž a oddelenie pre masáže. Skupinový alebo individuálny liečebný telocvik v bazéne v cvičnej sále a cvičných boxoch, ako aj liečba prácou sa robia pod vedením odborného lekára a odborných rehabilitačných pracovníkov.

Základné kúpeľné liečebné procedúry, vodoliečbu, elektroliečbu a liečbu pohybom doplňujú medikamentózna terapia, liečebná výživa, liečebný ochranný režim a v neposlednom rade i príjemné prostredie kúpeľov.


(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1656923827.8619s