Kúpele > 

Kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany Liečba Liečebné pobyty Relaxačné pobyty
Kúpele Piešťany Lokalizácia kúpeľov
Plán cesty / vzdialenosť
Odkiaľ: 
Kúpele Piešťany Úvod  Piešťany sú najvýznamnejšie slovenské kúpele indikované na liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov. Kvalitou prírodných liečivých zdrojov, rozsahom a úrovňou zdravotníckych služieb a celkovým poňatím komplexnej liečebnej starostlivosti sa zaraďujú medzi popredné protireumatické kúpele Európy. Kúpeľná liečba v Piešťanoch sa v intenciách modernej lekárskej vedy a praxe opiera o využitie prírodných liečivých zdrojov v premyslenom zladení s komplexom ostatných liečebných zákrokov, najmä použitím cielenej funkčnej rehabilitácie, pohybovej liečby, manipulačnej liečby, doplňujúcej fyzikálnej a medikamentóznej terapie ako aj liečebnej výživy.

Liečivé kúpele Piešťany sa v súčasnosti pokladajú za všestranne vybavené balneoterapeutické stredisko, kde sa liečivé vlastnosti termálnych minerálnych prameňov a sírneho bahna umocňujú aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého bádania. Dôsledne sa tu uplatňuje zásada individuálnej, ale komplexnej kúpeľnej liečby, pričom zdravotné a liečebné hľadisko má prvoradé a rozhodujúce postavenie.

Piešťany sú dnes slovenským centrom liečby reumatikov, ktoré čoraz viac vyhľadávajú pacienti z celého sveta i pre rôzne wellness pobyty.(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 1656923066.4907s