> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Duševné choroby/poruchy (depresie/neurózy)


Sociálna fóbia

Sociálna fóbia sa prejavuje silným strachom z jednej alebo viacerých situácií a vyhýbavým správaním. Postihnutý sa obáva, že sa pred druhými zosmiešni, znemožní alebo inak znehodnotí svojim prejavom alebo svojím správaním, či viditeľnými príznakmi úzkosti. Sociálna fóbia je pre postihnutého značne zaťažujúca s vážnym zásahom do jeho života. Je treťou najčastejšou úzkostnou poruchou.

Napriek častému výskytu je sociálna fóbia relatívne málo diagnostikovaná, pretože ľudia ňou trpiaci často nevyhľadajú odborníka, hanbia sa za svoje problémy a majú strach o nich hovoriť s neznámym človekom. Často sa domnievajú, že ich úzkosť v sociálnych situáciách je povahová črta, prípadne sa obávajú nálepky psychickej poruchy. Vyskytuje sa častejšie u žien ako u mužov. Priemerný vek začiatku ochorenia sa udáva okolo 12. roku života. Postihnutí sa dostávajú k liečbe v priemere medzi 30. a 41. rokom veku.

Človek trpiaci sociálnou fóbiou by mal vyhľadať odborníka.

Príznaky sociálnej fóbie:


Strach,
že sa druhí na vás pozerajú
že sa znemožníte
aby ste neboli stredobodom pozornosti
z neprirodzeného správania
z večierkov a voľnej zábavy
jesť pred ľuďmi
zo schôdzí, stretnutí, verejného vystúpenia
z použitia verejných WC
hovoriť pred malou skupinou
písať na verejnosti (vyplňovať formuláre)
hovoriť pred autoritou
nadviazať konverzáciu, udržovať ju
požiadať si o to, čo človek potrebuje
z rozhovoru s cudzím človekom
telefonovať

• Vyhýbanie sa sociálnym situáciám
• Telesné príznaky v sociálnej situácii
• Výrazná úzkosť z očakávania sociálnej situácie

Najčastejšie telesné prejavy sociálnej fóbie:


• búšenie srdca
• tras
• zrýchlené dýchanie
• potenie
• červenanie
• závrate
• svalové napätie
• pocit trasu žalúdka
• pocit na zvracanie
• hnačka

Najčastejšie myšlienky pri sociálnej fóbii:


• „VYSMEJÚ SA MI!“
• „STRÁPNIM SA!“
• „ČO BUDEM ROBIŤ?“
• „ČO, KEĎ MI NIČ NENAPADNE?“
• „TO NEVYDRŽÍM!“

Tento text bol prevzatý z tlačových materiálov webových stránok Uzkost.sk


Autor/zdroj: Redakcia