> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Duševné choroby/poruchy (depresie/neurózy)


Generalizovaná úzkostná porucha - GAD

Keď sa trvalé a nerealistické obavy stanú zvyčajným spôsobom, ako človek pristupuje k určitým situáciám, u takéhoto jedinca môže dôjsť k vzniku a rozvoju Generalizovanej úzkostnej poruchy – GAD. U pacientov s GAD sa vyskytujú nadmerné, neprimerané obavy o zdravie, peniaze alebo úspech v práci, ktoré trvajú viac ako 6 mesiacov (často aj viac). Reálne obavy, ako napríklad obavy o finančnú situáciu po strate zamestnania nie sú príznakom ochorenia, ale chronické obavy o veci, ktoré sú nepravdepodobné alebo nereálne už môžu poukazovať na GAD.

Najčastejšie telesné a duševné príznaky GAD:


• tras
• svalové bolesti
• nepokoj
• nespavosť, nepokojný spánok
• potenie
• pocit na zvracanie
• závrate
• problémy s koncentráciou
• podráždenosť, netrpezlivosť
• zvýšená unaviteľnosť

Na určenie diagnózy GAD musí byť okrem sústavných obáv prítomných ešte aspoň 6 z horeuvedených príznakov. Pacienti s GAD navštívia svojho lekára niekoľkokrát predtým, než sa zistí, čo im v skutočnosti je. Často sa totiž sťažujú na jednotlivé symptómy, ako sú napríklad nespavosť, bolesti hlavy, slabosti, ale nerieši sa GAD ako ochorenie. Približne u 5 ľudí zo 100 sa v určitom období života prejaví GAD. Generalizovaná úzkostná porucha začína najčastejšie v mladom veku okolo 20. roku života, nástup GAD po tridsiatke je už zriedkavejší. Ženy majú GAD častejšie než muži. Často je spúšťačom GAD zvýšený stres. Potvrdilo sa, že negatívny stres (smrť blízkeho, strata zamestnania, rozvod), ale aj pozitívny stres (narodenie dieťaťa) sú iba spúšťačom, nie príčinou GAD.

Tento text bol prevzatý z tlačových materiálov webových stránok Uzkost.sk


Autor/zdroj: Redakcia