> Praktické informácie > 

Indikačné zoznamy kúpeľná starostlivosť


Diagnózy, pri ktorých je možná kúpeľná liečba

(platí od 1. 4. 2004)

netuberkulózne choroby dýchacích ciest
chronická bronchitída, sústavne odborne liečená
bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená
bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne
stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do šesť mesiacov po operácii
hypertrofické zápaly horných dýchacích ciest
alergické nádchy sústavne odborne liečené
chronické sínusitídy
stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do šesť mesiacov po operácii
pľúcne fibrózy

nervové choroby
chabé obrny okrem poúrazových
polyneuropatie s paretickými prejavmi
zápalové ochorenia centrálneho nervstva
hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu
stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti
roztrúsená skleróza
nervovosvalové degeneratívne choroby
syringomyélia
detská mozgová obrna
parkinsonova choroba

choroby pohybového ústrojenstva
reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída
ankylotizujúca spondylartritída
skoliózy idiopatické so zakrivením 20 stupňov, do 25 rokov
reaktívne a druhotné artritídy
koxartróza
artrózy
vertebrogénny syndróm
stavy po komplikovaných úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva
hemofilická artropatia

kožné choroby
chronické alebo recidivujúce ekzémy
atopická a seboroická dermatitída
psoriáza, para psoriáza
chronické dermatózy
stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch

choroby z povolania
liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície
profesionálne dermatózy
ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
pneumokonióza
následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
chronické ochorenia pečene toxického pôvodu, ktoré boli uznané ako choroba z povolania
kĺbové a kostné formy brucelózy
choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami
liečba pracovníkov z prostredia ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, atómových elektrárňach s pod.
bronchiálna astma profesionálna


Autor/zdroj: Redakcia