> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Choroby z povolania

Mnohé povolania, v ktorých je pracovník dlhodobo vystavovaný  negatívnemu vplyvy prostredia, či pohybovému stereotypu dokážu spôsobiť na organizme patologické zmeny.

V závislosti od typu povolania je zvýšeným nárokom vystavené napr. pohybový aparát, poškodzuje sa pokožka, alebo dýchacie cesty. Ponúkame Vám pobyty, ktoré pri pravidelných pobytoch minimalizujú, alebo úplne kompenzujú uvedené vplyvy.

Veríme, že liečebné programy, ktoré Vám ponúkame v spolupráci s renomovanými kúpeľnými strediskami špecializovanými na doleuvedené indikácie, Vás oslovia nielen profesionalitou poskytovateľa a skladbou špecializovaných liečebných procedúr, ale aj veľmi zaujímavou cenou.

Indikácie

  • liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom a uránovom, priemysle, pri opravárenských prácach
  • pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie
  • následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
  • choroby periferného alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami
  • bronchiálna astma profesionálna
  • ochorenia kostí, kĺbov, šliach, nervov a končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi, zariadením alebo dlhodobým jednostranným preťažením
  • práca vo výrobe ortuti v Železorudných baniach Rudňany
  • ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu - kostné a pohybové zmeny
  • kĺbové a kostné formy brucelózy

Choroby z povolania - doporučujeme tieto kúpele
Kúpele Trenčianske Teplice  Kúpele Dudince
Kúpele Vyšné Ružbachy  Kúpele Lúčky
Kúpele Nimnica  Kúpele Štós (Štos)
Kúpele Nový Smokovec  Kúpele Štrbské Pleso
Kúpele Tatranské Matliare  Kúpele Brusno
Kúpele Korytnica 

(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.043251037597656s