> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Neurologické choroby (obrna/hemiparézy)

Liečba ochorení súvisiacich s nervovým systémom v kúpeľoch si vyžaduje nielen potrebné minerálne zloženie prírodných zdrojov, ale aj vysokokvalifikovaný a erudovaných odborníkov. Na Slovensku sa nachádza niekoľko miest, ktoré spĺňajú náročné kritériá na liečbu neurologických chorôb v rôznych štádiách.

Veríme, že liečebné programy, ktoré Vám ponúkame v spolupráci s renomovanými kúpeľnými strediskami špecializovanými na doleuvedené indikácie, Vás oslovia nielen profesionalitou poskytovateľa a skladbou špecializovaných liečebných procedúr, ale aj veľmi zaujímavou cenou.

Indikácie

  • chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde
  • polyneuropatie s paretickými prejavmi
  • zápalové ochorenie centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach)
  • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu
  • stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti
  • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
  • nervosvalové degeneratívne choroby
  • detská mozgová obrna
  • neuropatie, postpoliomyelitický syndróm
  • syringomyelia s paretickými prejavmi sústavne odborne liečená

Neurologické choroby (obrna/hemiparézy) - doporučujeme tieto kúpele
Kúpele Trenčianske Teplice  Kúpele Dudince
Kúpele Piešťany 

(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.038321018218994s