> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Neurologické choroby (obrna/hemiparézy)


Migréna

Migréna
Migréna je rozšírené samostatné chronické ochorenie - vyskytuje sa v každom veku. Intenzita záchvatov bolesti je rôzna - typickými sprievodnými znakmi: nevoľnosť, vracanie, väčšia citlivosť na zvuky, zápachy a pod. Často začína v detstve, a nie je zriedkavý aj rodinný výskyt. Príčina bolestí nie je dodnes celkom známa.

Migréna postihuje viac príslušníkov ženského pohlavia. Podľa prieskumov, sa migréna u žien vyskytuje 2,5-krát častejšie ako u mužov.

Typy migrény
Migréna môže byť s aurou alebo bez aury.

Aurou sa nazýva predzvesť (napr.  poruchy zraku, zorného poľa), ktorá predchádza vlastným bolestiam hlavy.

Častejšie sa vyskytuje migréna bez aury, prejavuje sa však zmenou nálady.
Príznaky
Bolesti hlavy pri migréne sú vo forme častých epizód, záchvatov, alebo kontinuálne počas dlhšieho obdobia. Silná pulzujúca bolesť (predovšetkým na jednej strane hlavy) je jej hlavným, dominujúcim príznakom.

Frekvencia záchvatov sa u jednotlivých pacientov líši – od nepravidelných intervalov až po výskyt štyroch a viacerých záchvatov za mesiac.

Bolesti hlavy, ktorým je treba venovať pozornosť, zahŕňajú nasledovné:
· Bolesti hlavy spojené s príznakmi ako: dvojité videnie, strata vnemu, slabosť, strata kontroly pohybov, alebo bolesti, ktoré prišli nečakane prudko.
· Dlhšie bolesti hlavy (predovšetkým ak trvajú viac ako 72 hodín), ktoré sa prvý krát objavia vo veku nad 55 rokov, alebo ktoré sa objavia po úraze hlavy alebo výraznejšej traume.
· Ak je sprievodným znakom stuhnutie krku alebo horúčka.
· Bolesti hlavy, ktoré sa objavujú aj bez jasnej rodinnej histórie, týkajúcej sa migrény.
Faktory vyvolávajúce migrénu
· poruchy spánkového režimu (nedostatok alebo málo spánku)
· stres
· zmena stravovacieho režimu (nedostatok jedla, prejedanie sa)
· niektoré druhy potravín (červené víno, čokoláda, niektoré druhy syrov)
· zmena meteorologických podmienok
· zmena hladiny hormónov

Diagnostika
Migréna musí byť diagnostikovaná neurológom, ktorý vylúči iné príčina bolestí hlavy - zvlášť, ak sa stav vyskytuje vždy na jednej strane hlavy a zhoršuje sa hlavne komplikáciami očí. Tiež je treba vylúčiť príčinu bolestí hlavy z krčnej časti chrbtice.

Liečba
·  akútna liečba - pacient môže vystačiť s niektorým z liekov, ktoré účinne potlačia bolesti hlavy a sprievodné javy záchvatov. Krátkodobá liečba akútneho záchvatu zahrňuje bežné lieky proti bolesti – analgetiká.
·  profylaktická liečba - pacientovi sa dlhodobo musia podávať lieky, ktoré pomôžu predchádzať vzniku záchvatov migrény

K efektívnejšej liečbe migrény môžu pacienti prispieť poznaním a elimináciou spúšťačov svojich migrenóznych záchvatov.


Autor/zdroj: Redakcia