> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Duševné choroby/poruchy (depresie/neurózy)


Depresia a úzkosť

Depresia sa prejavuje ako celá škála stavov od bežného, vysvetliteľného smútku, ktorý občas zažíva každý, až po ťažkú depresiu. Postihnutá osoba v typickom prípade trvalo vníma všetky, i tie najmenšie úlohy, ktoré sú na ňu kladené ako enormne náročné a môže trpieť pocitmi menejcennosti. To môže byť sprevádzané úzkosťou alebo sa postihnutý často stáva neprístupným. Niektorí depresívni ľudia môžu trpieť aj fyzickými príznakmi - sú neustále unavení, niekedy trpia nespavosťou alebo stratou chuti do jedla. Ak rozladenie a nevysvetliteľná nálada trvá niekoľko týždňov alebo ešte dlhšie, je lepšie vyhľadať lekára.

Depresia môže mať dopad na rodinný život, priateľstvá a schopnosť pracovať, zabávať sa alebo jednoducho prežiť deň. Depresia môže postihnutého doviesť k pocitu, že vôbec nechce žiť. Takéto myšlienky a pocity nie sú jeho chybou - môžu byť súčasťou depresie.

Príčiny vzniku depresie sú rôzne. Môže ju vyvolať stresujúci zážitok, akým je napríklad úmrtie v rodine, ale zažiť môžete depresiu aj bez akéhokoľvek zjavného dôvodu. Odpoveď na stresujúci zážitok je u konkrétnej osoby vždy závislá od jej psychologického typu, výchovy a vzdelania i od rôznych okolností. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Mnoho žien trpí depresiou v súvislosti s menštruáciou a takisto počas ťarchavosti. Na depresívne prejavy vplýva aj ročné obdobie, v zimnom období trpia niektorí ľudia pre nedostatočný slnečný svit stavom známym ako „zimná depresia“.


Depresia má súvislosť so zmenami chemických látok, ktoré sa uvoľňujú v nervových zakončeniach mozgových buniek. Medikamentózna liečba zasahuje do metabolizmu týchto látok, a tým situáciu normalizuje.

Príznaky depresie sú:
• strata záujmu, energie a radosti, niekedy sprevádzané úzkosťou.
• nedostatok elánu a motivácie spôsobuje, že i jednoduché úlohy sa zdajú byť namáhavé či nezvládnuteľné.
• nedostatočná sústredenosť
• celková únava
• nepokoj
• zmeny chuti na jedlo, a to tak jej zvýšenie ako i zníženie.
• zmeny spánku, zvýšená spavosť alebo nespavosť.
• strata normálnej mimiky, vonkajšej afektivity a libida
• strata sebadôvery, vyhýbanie sa kontaktom s ostatnými
• podráždenosť
• pocity nepríjemnosti, bezmocnosti a beznádeje
• zápcha, menštruačné poruchy, psychosomatické ťažkosti, svrbenie a bolesti
• zhoršenie nálady v určitú dennú dobu – napr. hneď po prebudení
• samovražedné myšlienky


Tento text bol prevzatý z tlačových materiálov webových stránok Uzkost.sk


Autor/zdroj: Redakcia