> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Duševné choroby/poruchy (depresie/neurózy)


Posttraumatická stresová porucha - PTSP

PTSP je závažná porucha, ktorou trpí približne 7 – 8 % bežnej populácie. V krajinách, kde sa odohrala vojna alebo živelné pohromy, sa PTSP môže vyskytovať až u 20 - 30 % obyvateľstva.

PTSP sa najčastejšie vyskytuje u ľudí, ktorí prekonali:


• bitie alebo týranie v rodine
• znásilnenie alebo sexuálne zneužívanie
• autonehodu alebo letecké nešťastie
• povodeň, požiar, hurikán, zemetrasenie
• vojnu, teroristický útok
• situáciu, v ktorej mohli byť zabití
• náhlu a neočakávanú smrť veľmi blízkej osoby
• boli obeťami násilného činu
• boli svedkom (očitým) horeuvedených situácií
• profesionáli, ktorí pomáhajú v horeuvedených situáciách – zdravotníci, polícia, záchranári, požiarnici, vojaci, dobrovoľníci

PTSP sa môže objaviť v akomkoľvek veku, vrátane detstva. Príznaky poruchy sa zvyčajne objavia v priebehu niekoľkých týždňov, najčastejšie počas prvých 3 mesiacov po prežitej traume. U niektorých ľudí sa však príznaky PTSP môžu objaviť aj niekoľko rokov po prežitej traumatickej udalosti. Ústup príznakov PTSP by mal nastať v priebehu 6 mesiacov, u niektorých jedincov však príznaky PTSP pretrvávajú aj niekoľko rokov. PTSP je komplexná porucha, ktorá zasahuje do mnohých oblastí života postihnutej osoby. Príznaky PTSP môžu byť veľmi dramatické (napr. nočné desy), ale aj menej výrazné, zato však výrazne negatívne ovplyvňujúce život človeka (napr. vyhýbavé správanie).
Príznaky PTSP možno rozdeliť do 3 skupín:

1. ZNOVUPREŽÍVANIE UDALOSTI
Vracajúce sa, opakované a nechcené myšlienky a predstavy o prežitej traume, časté nočné desy (s budením sa zo spánku), náhle návaly emócií a predstáv spojených s traumou. Časté sú aj telesné prejavy (triaška, zimomriavky, búšenie srdca) pri stretnutí osôb alebo návšteve miest spojených s traumou.

2. VYHÝBAVÉ SPRÁVANIE
Úmyselné vyhýbanie sa spomienkam na traumu, čo zahŕňa vyhýbanie sa ľuďom, miestam, situáciám, myšlienkam alebo aktivitám, ktoré by pripomínali traumu. Jedinci s PTSP sa tak často vyhýbajú priateľom, rodine, opúšťajú predošlé záujmy a aktivity. Takéto vyhýbavé správanie môže viesť v krajnom prípade k výraznému zhoršeniu každodenného života, pracovného výkonu alebo aj zaviniť zhoršenie vzťahov, napríklad v rodine.

3. PODRÁŽDENOSŤ
Spojená so zvýšenou dráždivosťou, náhlymi záchvatmi hnevu, môžu sa vyskytovať problémy so spánkom, zhoršenie koncentrácie alebo zvýšená výbušnosť.
Diagnóza PTSP môže byť niekedy zložitá aj preto, že sa u týchto pacientov často vyskytujú aj iné prejavy, ako depresia, závislosť od alkoholu a iných látok, iné úzkostné poruchy, bolesti hlavy a závrate, tráviace a dýchacie problémy, chronické bolesti bez zisteného organického podkladu alebo poruchy spánku.

Tento text bol prevzatý z tlačových materiálov webových stránok Uzkost.sk


Autor/zdroj: Redakcia