> Praktické informácie > 

Kúpeľné pobyty hradené poisťovňou


Podmienky pre získanie liečebného poukazu, hradeného zdravotnou poisťovňou

Kúpeľná starostlivosť je zabezpečovaná v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a jeho prílohy
č. 6 – Indikačného zoznamu.

Indikačný zoznam platí pre poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku a poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku.

Indikácie sú rozdelené do troch skupín:

A – indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia

B - indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

C - indikácie, pri ktorých môže byť zdravotná starostlivosť čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Doplatok poistenca pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku je v zmysle zákona:

v skupine A 50 Sk na deň /dospelí aj deti/,
v skupine B 150 Sk na deň v I. a IV. štvrťroku
v skupiny B 220 Sk na deň v II. a III. štvrťroku

Štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestnenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.

Cestovné náhrady spojené s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti v zmysle zákona si uhrádza poistenec.


Autor/zdroj: Redakcia